Ladda ned rapporter

Klimatrapport:

Enligt rapport framtagen av Sweco där man jämför Aridum med ett konventionelt systemet så är klimatpåverkan från ingående material 79 kg CO₂e/m2, medans Aridums system har en klimatpåverkan på 42 kg CO₂e/m2 – en minskning på 47%.

Ladda ned klimatrapport

Ekonomirapport:

Kostnadsbesparningen blir enligt PEAB:s rapport upp till 999 600:- pga av förkortadbyggtid och minskade energikostnader vid byggnation av en enplanskonstruktion på en yta av 600m2

Ladda ned ekonomirapport

Upphandlingsunderlag:

Ladda ned upphandlingsunderlag

ARIDUM AB

En patenterad lösning och ett registrerat varumärke.
Målen 4, 555 92 Jönköping, Telefon: 0722-40 44 24, info@aridum.se