Våra kurser

Här kan du se en lista över de kurser vi har för vårt system Concretum.

Våra utbildningar ger dig en av tre ackrediterings nivåer. Varje utbildning ger en nivå av ackreditering och utbildningarna behöver utföras i ordning. Kostnaden för utbildningen är kopplad till Ackrediteringen och gäller i 1 år från färdig kurs, därefter behöver den förnyas.

Boka Utbildning

Om ni har planerat in att använda Concretum i ett projekt kan du boka in dig på en Online utbildning nedan.

ARIDUM AB

En patenterad lösning och ett registrerat varumärke.
Målen 4, 555 92 Jönköping, Telefon: 0722-40 44 24, info@aridum.se